รายการอุปกรณ์ Hardware หลักของ ระบบ SigSurv เป็นการเลือกใช้งาน อุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่มีในตลาด และสิ่งที่เลือกใช้ ย่านความถี่ที่ต้องการให้ครอบคลุม

RF Sensor

อุปกรณ์หลักของระบบ SigSurv ก็คืออุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง ที่สามารถดักรับคลื่นความถี่วิทยุที่มาตกกระทบแล้วส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกลาง โดยในท้องตลาดจะมีอุปกรณ์เซนเซอร์หลายรุ่นด้วยกัน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามราคา และประสิทธิภาพการทำงาน

อุปกรณ์เซนเซอร์รุ่น RF-100 ของบริษัท DeDrone เป็นอปุกรณ์เซนเซอร์แบบพาสซีฟ ที่มีขีดความสามารถในการตรวจจับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) และสัญญาณ Wi-Fi การทำงานของอุปกรณ์เซนเซอร์รุ่นนี้จะควบคู่ไปกับระบบตรวจจับเป้าหมายและแจ้งเตือนชื่อ DroneTracker ของบริษัท DeDrone

อุปกรณ์เซนเซอร์ รุ่น N6841A ของบริษัท Keysight เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการ Spectrum Monitoring เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงมาตรฐานของสัญญาณที่ใช้ในระบบการติดต่อสื่อสาร และมีการนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น สัญญาณในยุคใหม่จะมีแบนด์วิทที่กว้างขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น และมีขนาดของกำลังที่ต่ำลง กรรมวิธีเดิมที่ใช้ในการเฝ้าตรวจสอบสัญญาณที่ใช้ในระบบการติดต่อสื่อสารจึงมีขีดจำกัด อีกทั้งยังประสบกับปัญหาสัญญาณรบกวนที่เกิดจาก ยานพาหนะและสัญญาณรบกวนที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกด้วย

อุปกรณ์เซนเซอร์รุ่น UMS300 ของบริษัท Rohde & Schwarz

สายอากาศ

สายอากาศ รุ่น RS 16 ของบริษัท Schwarzbeck เป็นสายอากาศที่มีแบบรูปการแผ่พลังงานแบบรอบทิศทาง (Omnidirectional) ครอบคลุมย่านความถี่1 – 6 GHz

สายอากาศ รุ่น N6850A ของบริษัท Kesight เป็นสายอากาศสำหรับการเฝ้าตรวจคลื่นความถี่วิทยุที่ครอบคลุมย่านความถี่ที่น่าสนใจ มีแบบรูปการแผ่นกระจายคลื่นแบบรอบทิศทาง (Omnidirectional) ได้รับการออกแบบให้สามารถรับคลื่นความถี่ได้สูงถึง 6 GHz

สายอากาศ รุ่น HE600 ของบริษัท Rohde & Schwarz ดังแสดงในภาพที่ 5.4(c) เป็นสายอากาศภาครับที่มีแบบรูปการแผ่กระจายคลื่นแบบรอบทิศทาง
(Omnidirectional) ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการเฝ้าตรวจคลื่นวิทยุที่มีลักษณะ
การโพลาไรซ์แบบแนวขวาง (Vertical Polarization) ครอบคลุมย่านความถี่20
MHz – 8 GHz

สายอากาศ รุ่น DA753G ของบริษัท AOR ดังแสดงในภาพที่5.4(d) ได้ ถูกออกแบบมาสำหรับรับคลื่นความถี่วิทยุในช่วง 75 MHz – 3 GHz ด้วยขนาดที่ ไม่ใหญ่และมีน้ำหนักเบาทำให้สามารถทำการติดตั้งไว้ในพื้นที่ขนาดเล็กได้