พัฒนาอัลกอริทึม หาพิกัด
เป็นการคำนวณ ค่าความแตกต่างของเวลา ที่สัญญาณคลื่นวิทยุ เดินทางจากแหล่งกำเนิด ไปยังเซ็นเซอร์ 2 ตัว ร่วมกับสมการคณิตศาสตร์ เพื่อระบุ พิกัดของแหล่งกำเนิดสัญญาณ
read more…

ติดตั้งอุปกรณ์ภาคสนาม

การติดตั้งอุปกรณ์ ในภาคสนาม จะต้องคำนึงถึง อุปกรณ์เสริม ป้องกันการรบกวน จากสภาพแวดล้อม การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า และ ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ read more…

Set up Hardware
การ Set up Hardware ของระบบ SigSurv เป็นเลือกที่ใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์เราเตอร์มาทำการประกอบเป็นชุดระบบ SigSurv การตั้งค่าอุปกรณ์ เราท์เตอร์และเซ็นเซอร์ read more…

รายการอุปกรณ์ Hardware
รายการอุปกรณ์ Hardware หลักของ ระบบ SigSurv เป็นการเลือกใช้งาน อุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่มีในตลาด และสิ่งที่เลือกใช้ ย่านความถี่ที่ต้องการให้ครอบคลุม read more…

ออกแบบและพัฒนา
ส่วนของการออกแบบ และพัฒนาระบบ, เป็นการออกแบบ การเชื่อมต่อ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ที่ถูกติดตั้ง ในแต่ละพื้นที่เข้ากับ ส่วนการประมวลผล, ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสะดวกในการเรียกดู read more…