ระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเพื่อความมั่นคง โดยใช้เทคโนโลยีTDOA และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง