ค้นหาแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุด้วยการประมาณค่าความแตกต่างของเวลาที่สัญญาณเดินทางไปถึงเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง